Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nisuva Oy , y-tunnus 2620773-9

Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteri- ja tietosuoja-asioita hoitaa Nisuva Oy asiakaspalvelu (asiakaspalvelu@minime.fi)

Rekisterin nimi

Minime.fi:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Nisuva Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten

  1. Nimi
  2. Sähköposti
  3. Yhteystiedot (ml. laskutusyhteystiedot, sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto)

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

  1. asiakasnumero
  2. rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
  3. asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot
  4. tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot, ilmaislehtien saajien nimi- ja osoitetiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
  5. suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin, suoramarkkinoinnin kieltokoodit sekä tieto osoitteen saantitavasta
  6. Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa. Mahdolliset paperiroskat silputaan.

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tietoliikenneyhteys asiakkaan ja Minime.fi:n välillä on salattu.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain tapauksissa, joissa se on välttämätöntä asiakkaan palvelemiseksi. Tällaisia tilanteita ovat:

Tilauksen maksaminen: asiakkaan kassalla ilmoittamat tiedot välitetään valitusta maksutavasta riippuen maksun- tai luotonvälittäjälle (Klarna)

Tilauksen toimittaminen: asiakkaan yhteystiedot ja valittu toimitusosoite välitetään kuljetusliikkeelle (Posti, Matkahuolto)

Mikäli käytät verkkosivuillamme näkyvää chat-palvelua (Jivochat), chat-palveluun liittyvät viestit ja tiedot välittyvät chat-palvelun palvelimille.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot.

”Omat tiedot” -osiossa rekisteröitynyt asiakas voi hallinnoida suoramarkkinoinnin vastaanottamista lisäämällä tai poistamalla rasteja markkinoinnin sallivista ruuduista. Samassa osiossa asiakas voi korjata virheellisiä tietoja. Asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä myös rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, mikäli tietojen käsittely ei ole tarpeen. Pyynnöstä joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.Evästeet

Minime.fi käyttää sivuillaan evästeitä. Evästeitä käytetään mm. ostoskoritoiminnallisuuden ja kirjautumisen ylläpitämiseen sekä sivuston suorituskyvyn seurantaan.

Käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan. Osa evästeistä on sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme. Suorituskykyä mittaamme Google Analytics -palvelulla ja Facebook Pixelillä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä: Google Analytics. Lisätietoa Facebook Pixelistä: Facebook Pixel

Asiakaspalvelumme chat-palvelu käyttää evästeitä chat-palvelun toimintaan. Lisätietoa chat-palvelun tietosuojasta: Jivochat

Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi.